The Garden Community for Garden Lovers

Andrewr's Photos

Photos (39523 likes)

 • Begonia grandis (Begonia grandis)
  2 comments
  2 likes
 • Astrantia major 'Alba' (Astrantia major 'Alba')
  1 comment
  6 likes
 • Aconitum episcopale (Aconitum episcopale)
  3 comments
  9 likes
 • Pileostegia viburnoides (Pileostegia viburnoides)
  5 comments
  5 likes
 • Imperata cylindrica (Imperata cylindrica)
  2 comments
  7 likes
 • Cestrum parqui (Cestrum parqui)
  3 comments
  3 likes
 • Pittosporum tenuifolium foliage (Pittosporum tenuifolium)
  7 comments
  3 likes
 • Lobelia cardinals 'Queen Victoria' (Lobelia cardinalis)
  0 comments
  3 likes
 • Caryopteris x clandonensis (Caryopteris x clandonensis)
  2 comments
  4 likes
 • Melianthus major (Melianthus major)
  3 comments
  5 likes
 • Banksia marginata 1 (Banksia marginata)
  0 comments
  2 likes
 • Abutilon megapotanicum (Abutilon megapotamicum)
  0 comments
  2 likes
 • Dietes grandiflora (Dietes grandiflora)
  4 comments
  8 likes
 • Erythrina crista-galli (Erythrina crista-galli)
  6 comments
  8 likes
 • Lysimachia nummularia 'Aurea' (Lysimachia nummularia)
  1 comment
  5 likes
 • Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' (Rudbeckia fulgida)
  0 comments
  2 likes
 • Salvia uliginosa (Salvia uliginosa)
  1 comment
  4 likes
 • Solanum jasminoides 'Album' (Solanum jasminoides)
  1 comment
  8 likes
 • Zauschneria californica (Zauschneria californica)
  2 comments
  2 likes
 • My back garden
  1 comment
  6 likes