The Garden Community for Garden Lovers

Wagger's Garden

Opuntia subulata monstruosa (syn. Austrocylindropuntia subulata monstruosa)...

Genus: Opuntia.

Species: Opuntia subulata monstruosa (syn. Austrocylindropuntia subulata monstruosa)....

Photos of this plant