The Garden Community for Garden Lovers

Dottydaisy2's Garden

Fatsia Jap Spider's Web.

Genus: Fatsia.

Species: Fatsia Jap Spider's Web.

Urban Jungle Nov 27th 2012.

Photos of this plant

  • Dsc_0014
  • Dsc_0096
  • Dsc_1113
  • Dsc_1213_2
  • Dsc_0278
  • Dsc_0589
  • Dsc_0027_1_
  • Img_20161025_170827
  • Dsc_0062
  • Dsc_0013_1_