The Garden Community for Garden Lovers

Linda235's Photos

Photos (2750 likes)

 • Haworthia attenuata (Haworthia attenuata)
  1 comment
  5 likes
 • Chamaecypais obtusa, Nana Gracilis (Chamaecypais obtusa)
  1 comment
  3 likes
 • Chamaecypais lawsoniana, Ellwoodii (Chamaecypais lawsoniana)
  2 comments
  2 likes
 • Juniper communis Repanda (Juniper communis Repanda)
  0 comments
  2 likes
 • Juniper squamata, Blue Star (Juniper squamata)
  2 comments
  5 likes
 • Cardiocrinum seed pods (Cardiocrinum)
  2 comments
  4 likes
 • Mint (Mentha)
  0 comments
  2 likes
 • Thyme (Thyme)
  0 comments
  4 likes
 • Salvia glutinosa (Salvia glutinosa)
  1 comment
  5 likes
 • Pelargonium,( peach) (Pelargonium)
  1 comment
  4 likes
 • Pelargonium (white) Stellar (Pelargonium)
  0 comments
  3 likes
 • Pelargonium (red/pink) (Pelargonium)
  0 comments
  3 likes
 • Pelargonium (pale pink/deep pink) (Pelargonium)
  0 comments
  4 likes
 • Pelargonium (deep pink) (Pelargonium)
  1 comment
  3 likes
 • Cyclamen (Cyclamen Coum)
  1 comment
  2 likes
 • A garden flower photo (Aconitum napellus)
  2 comments
  5 likes
 • Ligularia dentata, Othello (Ligularia dentata, Othello)
  0 comments
  5 likes
 • Tropaeolum speciosum (Tropaeolum speciosum)
  8 comments
  6 likes
 • Aconitum napellus (Aconitum napellus)
  4 comments
  3 likes
 • Chelone Obliqua (Chelone obliqua)
  2 comments
  6 likes